گزارش تصویری چهارمین پیش نشست کنفرانس با عنوان «مدیریت تکانه های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژِی ایران»

گزارش تصویری چهارمین پیش نشست کنفرانس با عنوان «مدیریت تکانه های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژِی ایران»

مؤسسه ابرار معاصر تهران با همکاری دانشگاه صنعت نفت تهران چهارمین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی «یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل» با عنوان «مدیریت تکانه های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژِی ایران» را روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سالن کنفرانس این دانشگاه برگزار کرد.

ادامه مطلب

گزارش تصویری پنل سوم سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری پنل سوم سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه تحت عنوان: یکجانبه‌گرایی ایالات متحده، معاهدات بین‌المللی و آینده امنیت دسته جمعی
پنل سوم: ارائه تخصصی دکتر رضا موسی زاده، دکتر فرزاد رستمی و دکتر شهرام فتاحی

ادامه مطلب

گزارش تصویری پنل دوم سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری پنل دوم سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه تحت عنوان: یکجانبه‌گرایی ایالات متحده، معاهدات بین‌المللی و آینده امنیت دسته جمعی
پنل دوم: ارائه تخصصی دکتر سید مهدی موسوی، دکتر قدرت احمدیان، دکتر فرهاد دانش‌نیا و دکتر سیامک بهرامی به مدیریت دکتر قدرت احمدیان

ادامه مطلب

برگزاری چهارمین پیش نشست کنفرانس با عنوان «مدیریت تکانه های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژِی ایران»

برگزاری چهارمین پیش نشست کنفرانس با عنوان «مدیریت تکانه های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژِی ایران»

مؤسسه ابرار معاصر تهران با همکاری دانشگاه صنعت نفت تهران چهارمین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی «یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل» با عنوان «مدیریت تکانه های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژِی ایران» را روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سالن کنفرانس این دانشگاه برگزار کرد.

ادامه مطلب

گزارش تصویری پنل اول سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری پنل اول سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه تحت عنوان: یکجانبه‌گرایی ایالات متحده، معاهدات بین‌المللی و آینده امنیت دسته جمعی.
پنل اول: ارائه تخصصی دکتر محمد ویسی چیمه، دکتر مهدی حاتمی و دکتر فرید آزادبخت
به مدیریت دکتر مهدی حاتمی

ادامه مطلب

برگزاری سومین پیش نشست کنفرانس با عنوان «یکجانبه گرایی ایالات متحده، معاهدات بین المللی و آینده امنیت دسته جمعی»

برگزاری سومین پیش نشست کنفرانس با عنوان «یکجانبه گرایی ایالات متحده، معاهدات بین المللی و آینده امنیت دسته جمعی»

مؤسسه ابرار معاصر تهران با همکاری دانشگاه رازی کرمانشاه، انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه رازی و انجمن علوم سیاسی ایران شعبه کرمانشاه سومین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی «یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل» با عنوان «یکجانبه گرایی ایالات متحده، معاهدات بین المللی و آینده امنیت دسته جمعی» را روز شنبه 14 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی برگزار کرد.

ادامه مطلب

برگزاری نخستین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی «یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل» در دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری نخستین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی «یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل» در دانشگاه فردوسی مشهد

مؤسسه ابرار معاصر تهران با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد اولین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی «یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل» با عنوان «پیامدهای حقوقی سیاسی یکجانبه‌گرایی ایالات متحده در جامعه بین‌المللی» را روز شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در تالار دکتر رزمی این دانشگاه برگزار کرد.

ادامه مطلب

مدیریت تکانه‌های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژی ایران

مدیریت تکانه‌های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژی ایران

سومین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین‌الملل تحت عنوان مدیریت تکانه‌های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژی ایران در تاریخ 15 اردیبهشت 1398 از ساعت 9 تا 13در سالن همایش دانشکده نفت برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

ابعاد حقوقی خروج آمریکا از برجام و آینده امنیت منطقه‌ای

ابعاد حقوقی خروج آمریکا از برجام و آینده امنیت منطقه‌ای

دومین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین‌الملل تحت عنوان ابعاد حقوقی خروج آمریکا از برجام و آینده امنیت منطقه‌ای روز دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 از ساعت 9 تا 16 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

پیامدهای حقوقی - سیاسی یکجانبه گرایی ایالات متحده در جامعه بین‌المللی

پیامدهای حقوقی - سیاسی یکجانبه گرایی ایالات متحده در جامعه بین‌المللی

اولین پیش نشست کنفرانس بین المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل تحت عنوان پیامدهای حقوقی - سیاسی یکجانبه گرایی ایالات متحده در جامعه بین المللی یکشنبه 8 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 9 تا 16 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، تالار دکتر رزمی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

آینده برجام در نظم بین‌المللی

پیش‌نشست دوم کنفرانس برجام، یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل تحت عنوان آینده برجام در نظم بین‌المللی در هفته آخر فروردین 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب