زمان برگزاری کنفرانس:
29 مهر ماه 1398

مکان کنفرانس:
تهران، انتهای اتوبان همت، دهکده المپیک، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سالن شهید بهشتی