فایل های با حجم کمتر از 200 کیلوبایت قابل قبول است.