15 بهمن 1399

برگزاری ششمین پیش‌نشست دومین کنفرانس یک جانبه‌گرایی و حقوق بین‌المللی

برگزاری ششمین پیش‌نشست دومین کنفرانس یک جانبه‌گرایی و حقوق بین‌المللی

موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری دانشگاه عالی اقتصاد مسکو برگزار کرد:ششمین پیش‌نشست یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل با محوریت:
  •  حقوق بین‌الملل و مقابله با تحریم‌های اقتصادی در عصر یکجانبه‌گرایی

  •  بررسی فشار تحریم‌ها در بحران جهانی کووید-19  این نشست روز دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 با حضور اساتید و صاحب‌نظران ایرانی و روس به صورت وبینار برگزار شد. تحریم‌های ایران و روسیه در دوران کرونا و بی‌توجهی به ابعاد بشردوستانه آن از سوی ایالات متحده از جمله مباحث مطرح شده در نشست فوق بود.کارشناسان روس به فشار تحریم‌های آمریکا در یک سال اخیر و همزمان با بحران کرونا از یک‌سو و پارادوکس رفتاری اروپا در قبال این موضوع از سوی دیگر اشاره داشتند. اساتید و صاحب‌نظران ایرانی هم در خصوص تحریم‌ها، مسئولیت بین‌المللی را نه‌تنها متوجه ایالات متحده بلکه سایر دولت‌ها ‌دانستند.تاکید بر اقتصاد مقاومتی (ملی) و حاکمیت قانون، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، ایجاد سامانه‌های پرداختی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای و گسترش مکانیزم تراکنش‌های مالی از جمله راهکارهای پیشنهادی در این نشست بود.