14 ارديبهشت 1398

گزارش تصویری پنل دوم سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری پنل دوم سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه

گزارش تصویری سومین پیش نشست کنفرانس یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در دانشگاه رازی کرمانشاه تحت عنوان: یکجانبه‌گرایی ایالات متحده، معاهدات بین‌المللی و آینده امنیت دسته جمعی

پنل دوم:

ارائه تخصصی دکتر سید مهدی موسوی، دکتر قدرت احمدیان، دکتر فرهاد دانش‌نیا و دکتر سیامک بهرامی

به مدیریت دکتر قدرت احمدیان