15 ارديبهشت 1398

برگزاری چهارمین پیش نشست کنفرانس با عنوان «مدیریت تکانه های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژِی ایران»

برگزاری چهارمین پیش نشست کنفرانس با عنوان «مدیریت تکانه های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژِی ایران»

مؤسسه ابرار معاصر تهران با همکاری دانشگاه صنعت نفت تهران چهارمین پیش نشست کنفرانس بین‌المللی «یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل» با عنوان «مدیریت تکانه های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژِی ایران» را روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸  در سالن کنفرانس این دانشگاه برگزار کرد. این نشست با سخنرانی دکتر آقای دکتر سید عبداله رضوی دبیر علمی نشست، دکتر آقای دکتر محمد علی هاتفی رئیس دانشکده صنعت نفت تهران و  سخنرانی جناب آقای حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی  افتتاح گردید.چهارمین  پیش نشست کنفرانس بین المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل در چهار پنل با عناوین:  1. تبیین آثار تحریم بر تأمین مالی و سرمایه گذاری در زنجیره ارزش نفت و گاز؛ 2. انتقال درس آموخته¬ها وتجربیات ناشی از تحریم در حوزه تأمین مالی، تدارکات کالا و بازاریابی در صنایع نفت و گاز کشور 3. تأثیر تحریم و رفتار یکجانبه¬گرایی آمریکا بر امنیت انرژی و بازارهای منابع هیدروکربوری؛ 4. فرصت سازی از تحریم¬ها با توسعه پترو پالایشگاه¬ها و خوشه¬های پتروشیمی در سواحل جنوبی کشور برگزار شد.گفتنی است، کنفرانس بین‌المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین‌الملل دارای چهار پیش‌نشست بوده است که این نشست آخرین آن بود.